Bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ An Giang xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung

  • 05:52 ,01/07/2020
KHPTO - Đoàn công tác của Bộ thông tin và truyền thông vừa có buổi làm việc và ký kết hợp tác giữa Bộ thông tin và truyền thông với UBND tỉnh An Giang về phát triển thông tin và truyền thông, trao đổi chuyên đề về chuyển đổi số.

Theo bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, sẽ hỗ trợ An Giang xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung, đồng thời hỗ trợ tỉnh trong chiến lược chuyển đổi số, xây dựng không gian mạng. Tuy nhiên, An Giang cần dành nguồn ngân sách hợp lý cho phát triển công nghệ thông tin; chủ động đề xuất, kiến nghị, chia sẻ các ý kiến, đẩy mạnh tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm.

Tỉnh An Giang cũng cần dành sự quan tâm đặc biệt cho báo chí truyền thông, chủ động đặt hàng các cơ quan báo chí truyền thông trước các vấn đề tỉnh tập trung phát triển; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào các trường học, khuyến khích học trực tuyến ở các bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông với tỷ lệ từ 10 - 20%, đại học tối thiểu là 20%. Tỉnh đẩy nhanh việc triển khai nền tảng bệnh viện điện tử trong chẩn đoán, khám, tư vấn bệnh từ người dân đến bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và các bệnh viện tuyến sau...

“Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh được triển khai nhanh, lãnh đạo tỉnh An Giang cần đi đầu sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc hàng ngày”- bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kiến nghị Bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ tỉnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung, kết nối các doanh nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, hợp tác đầu tư tại An Giang...

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác với Bộ thông tin và truyền thông về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2020 - 2021, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở trung ương và địa phương, hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương.

Theo đó, Bộ thông tin và truyền thông sẽ hướng dẫn tỉnh An Giang thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bao gồm: bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp ICT; thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, bộ phối hợp với tỉnh phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”; hỗ trợ tỉnh phát triển mạng lưới bưu chính đến từng hộ gia đình, phát triển hạ tầng viễn thông; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa trung ương và địa phương; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp ICT; quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email