Bổ sung iod vào thực phẩm là rất cần thiết

  • 08:33 ,10/11/2019

KHPTO - Kết quả điều tra của Bệnh viện nội tiết trung ương năm 2013 - 2014 cho thấy tỷlệ bướu cổ trẻ em 8 - 10 tuổi là 9,8%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối iod đủ tiêu chuẩn phòng bệnh khoảng 60%. Bên cạnh đó, theo báo cáo của mạng lưới iod toàn cầu, Việt Nam vẫn nằm trong số 19 nước trên thế giới có tình trạng thiếu iod tồi tệ nhất trên thế giới. Đây là một thực tế đáng báo động về tình trạng thiếu hụt iod đã quay trở lại Việt Nam.

Theo ước tính, thực phẩm chế biến hiện nay cung cấp khoảng 75% tổng lượng muối ăn vào, chỉ 15% tổng lượng muối ăn vào là thông qua muối ăn trực tiếp, do đó ở những quốc gia mà muối iod không được sử dụng trong thực phẩm chế biến, sự chuyển đổi cách tiêu thụ hiện tại có thể làm giảm lượng muối iod vào.

Trước đây, chương trình phòng chống rối loạn thiếu iod từ năm 1994 đến 2005 của Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực khi thực hiện thành công chiến lược tăng cường cung cấp iod vào toàn bộ muối cho toàn dân.

Kết quả là, hơn 90% các hộ gia đình được sử dụng muối iod đầy đủ trong giai đoạn 2005 - 2006. Tổng thể kết quả của chương trình đã giúp giảm tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em và tăng tỷ lệ iod trong cơ thể người Việt Nam trên mức tối thiểu của Tổ chức y tế thế giới (WHO).

Tuy nhiên, kết quả khả quan này đã không được duy trì kể từ khi chương trình quốc gia phòng chống các rối loạn do thiếu iod bị rút khỏi chương trình mục tiêu quốc gia về y tế vào năm 2005, việc thúc đẩy và hỗ trợ pháp lý cho muối tăng cường iod và các hoạt động liên quan cũng đã ngừng lại. Sau khi việc sử dụng muối iod mang tính tự nguyện thì sự thiếu hụt iod đã trở lại.

Do vậy, người dân nên bổ sung iod vào thực phẩm ăn hàng ngày, bên cạnh đó, việc sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp cũng nên bổ sung iod bởi nếu không, về tương lai, điều này sẽ gây ra hệ lụy khôn lường.

D.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email