Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ra công điện khẩn về dịch tả heo châu Phi

  • 01:54 ,01/03/2019
KHPTO - Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công điện khẩn gửi các bộ ngành liên quan, địa phương trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường kiểm soát việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo và sản phẩm heo.

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan trực thuộc khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Đối với các tỉnh, thành phố đã có bệnh dịch tả heo châu Phi: tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm heo ra khỏi địa bàn cấp tỉnh có dịch bệnh, đặc biệt thực hiện nghiêm việc cấm vận chuyển heo và các sản phẩm heo ra vào vùng dịch theo đúng quy định của Luật thú y.

Cơ sở chăn nuôi heo nằm trong vùng dịch đã được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật còn hiệu lực đối với các bệnh khác, nếu có nhu cầu vận chuyển heo ra khỏi phạm vi vùng dịch phải được cơ quan thú y lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả âm tính với bệnh dịch tả heo châu Phi và hướng dẫn tuyến đường vận chuyển ra khỏi vùng có dịch.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch tả heo châu Phi tại các địa điểm trung chuyển, thu gom, giết mổ, buôn bán heo và sản phẩm heo; tại các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi có heo bị bệnh, nghi bị bệnh...

Thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với heo và sản phẩm heo ra vào địa bàn cấp tỉnh; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo, sản phẩm heo.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa có bệnh dịch tả heo châu Phi: tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo, sản phẩm heo ra vào địa bàn cấp tỉnh; nếu phát hiện heo bệnh, nghi bệnh, chết... thì lấy mẫu xét nghiệm bệnh và xử lý theo quy định.

Xem xét việc thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với heo, sản phẩm heo ra vào địa bàn cấp tỉnh, nhất là các địa phương giáp với địa phương có bệnh dịch tả heo châu Phi; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và lực lượng liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo, sản phẩm heo.

Đối với các địa phương có biên giới giáp với các nước, có cửa khẩu quốc tế, sân bay, bến cảng: chỉ đạo chính quyền các cấp và cơ quan liên quan của địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, sân bay, cảng biển đối với heo, sản phẩm heo, người và phương tiện từ các nước vào Việt Nam; nhất là đối với các nước có bệnh dịch tả heo châu Phi và những địa bàn có hoạt động buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo trái phép vào Việt Nam.

Chỉ đạo các trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông, đặc biệt các trạm kiểm dịch trên trục đường giao thông từ phía Bắc vào phía Nam tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo, sản phẩm heo; nếu phát hiện heo bệnh, nghi bệnh, chết... thì lấy mẫu xét nghiệm bệnh và xử lý theo quy định.

Tổ chức phun thuốc sát trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào vùng có dịch, đi qua trạm, chốt kiểm dịch động vật tạm thời, trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông.

Giao Cục thú y chỉ đạo các chi cục thú y vùng, chi cục kiểm dịch động vật vùng, trung tâm chẩn đoán thú y trung ương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thú y địa phương tổ chức lấy mẫu heo, sản phẩm heo gửi phòng thử nghiệm thuộc Cục thú y để xét nghiệm bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email