Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

  • 20:15 ,11/05/2021
KHPTO - Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học, học viện thực hiện công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ (VBCC) trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Việc công khai thông tin cấp VBCC đồng thời phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp VBCC.

Để bảo đảm công tác quản lý, cấp phát VBCC đúng quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các cục, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm tập trung: thực hiện cấp VBCC đúng quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, các văn bản của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học.

Đồng thời, thực hiện việc quản lý VBCC chặt chẽ, khoa học, đúng quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT, trong đó đặc biệt chú trọng: ký VBCC đúng thẩm quyền; lập và quản lý sổ gốc cấp VBCC, sổ cấp bản sao VBCC đúng quy định; chấn chỉnh việc cho phép nhận thay VBCC; thực hiện việc in, quản lý, cấp phát phôi VBCC và chịu hoàn toàn trách nhiệm

trước pháp luật trong việc tự chủ in, quản lý phôi VBCC. Đặc biệt, thực hiện công khai thông tin cấp VBCC trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý VBCC, xây dựng các phần mềm tra cứu để tạo thuận lợi người có VBCC, cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan tra cứu, xác minh, công nhận VBCC. Việc công khai thông tin cấp VBCC đồng thời phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp VBCC.

Bộ GD&ĐT nêu rõ, kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ: thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: triển khai thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Các trung tâm sát hạch phải đủ điều kiện về tư cách pháp nhân, nhân sự; cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm tổ chức thi; việc thành lập hội đồng thi, quy trình tổ chức và phê duyệt kết quả thi đúng thẩm quyền; ký cấp chứng chỉ theo đúng quy định. Đối với chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: đơn vị cấp chứng chỉ phải thực hiện bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ đúng đối tượng, cấp chứng chỉ đúng thẩm quyền quy định tại các văn bản của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các văn bản quy định về bồi dưỡng giáo viên.

H.K
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email