Biến thể Delta Plus AY.4.2 và mức độ nguy cơ lây lan dịch COVID-19

  • 18:36 ,25/10/2021
Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc hiện đang theo dõi 20 biến đổi của biến thể Delta, trong đó nổi lên Delta Plus AY.4.2.
Nguồn: Sức khỏe & Đời sống
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email