UBND TP vừa kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét công nhận 27 hiện vật của 5 Bảo tàng và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bảo vật quốc gia.

"/> UBND TP vừa kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét công nhận 27 hiện vật của 5 Bảo tàng và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bảo vật quốc gia.

" />

Bảo vật quốc gia

  • 15:30 ,19/04/2011

UBND TP vừa kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét công nhận 27 hiện vật của 5 Bảo tàng và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bảo vật quốc gia.

Bảo tàng Lịch sử TP có 16 hiện vật gồm: áo Vua thêu rồng, có chữ Hán “Đặc tứ Hoàng từ Công long Bào, Tiềm đề cựu dụng. Đồng Khánh ngự phê”; 5 tượng Phật bằng gỗ và đồng; tượng Nữ thần Durga bằng đá sa thạch; tượng Avalokitesvara bằng đá sa thạch; tượng Suraya bằng đá sa thạch; áo Vua màu vàng có đề chữ “Đồng Khánh ngự lãm”; con dấu “Quảng Nam đẳng xứ tán trị Thừa tuyên sứ ty chi ấn - Thượng bảo ty tạo-Hồng Đức nhị nguyệt nhật”; tượng Visnu bằng đồng; tượng Avalokitesvara bằng đồng; tượng Avalokitesvara bằng đồng; đồng tiền La Mã bằng vàng, hình tròn dẹp; tượng Nữ thần Devi bằng đá sa thạch, tạc bán thân.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng có 3 hiện vật gồm: Huân chương Soukhe-Bator của Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng; phiếu công trái quốc gia của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mang số CUB/TQ 0378 được phát hành theo sắc lệnh số 139 - SL ngày 19/9/1950 và Thẻ Đảng viên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng số 000.00004, cấp ngày 3/2/1980 tại Đảng bộ Văn phòng Thủ tướng.

Bảo tàng TPHCM có 3 hiện vật gồm: Mộc bản “Đại Nam Quốc toàn đồ” do cụ Hường Thiết làm Biên tu Quốc sử quán khắc năm 1890, xác định lãnh thổ Việt Nam kéo dài từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau; Ấn Đồng “Tả quân Chi ấn” của Đô Thống chế Tả quân Dinh Thần sách Lê Văn Duyệt, được đúc năm 1802 và Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng của Ủy ban hành chính kháng chiến Trung Bộ.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ có 2 hiện vật gồm: Đồng tiền vàng Bác Hồ tặng Bà Nguyễn Thị Thập (1908 -1996) - Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ năm 1956 - 1974, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội từ khóa II đến khóa VI và Súng ngắn Rulo-P38 do Bà Vilma Espin Guillois Castro -“Nữ Anh hùng Cộng hòa Cuba, Phu nhân Chủ tịch nước Raul Castro tặng Bà Nguyễn Thị Định - Nguyên Phó Tổng Tư lệnh các Lực lượng võ trang Giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm 1966.

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM có 2 hiện vật gồm: Tranh Thanh niên Thành đồng do họa sĩ Nguyễn Sáng phác thảo năm 1967 và Tranh vườn xuân Nam Trung Bắc do họa sĩ Nguyễn Gia Trí sáng tác trong 20 năm, từ năm 1969 -1989.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP có 1 hiện vật là Bộ sách Hoàng Triều Ngọc Điệp (gồm 3 quyển).

VH (VPUB)
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email