Báo Khoa học Phổ thông tuyển dụng

  • 14:52 ,20/06/2018
1/Vị trí: Nhân viên kỹ thuật phòng chế bản.
2/Số lượng: 2 người.
3/Yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản điện tử.
- Phát triển, quản trị nội dung website, fanpage của báo...
- Quản trị và tạo mới (nếu phát sinh) các website, chỉnh sửa, upload và cập nhật thông tin, hình ảnh, tin tức,…

4/Quyền lợi:
Lương và các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước.

5/Nộp hồ sơ:
24 ter Cao Bá Nhạ, Q.1, TP.HCM, gặp anh Ngô Văn Tỏ. 
Những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn.

BBT
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email