Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Lữ đoàn 2 Bộ Tư lệnh 86 phối hợp đấu tranh, xử lý thông tin trên không gian mạng

  • 19:59 ,05/05/2022

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Đại tá Trần Ngọc Anh - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 2 Bộ Tư lệnh 86 ký kết chương trình phối hợp.

KHPTO - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Lữ đoàn 2 Bộ Tư lệnh 86 vừa ký kết chương trình phối hợp nắm tình hình, đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng liên quan đến TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025.

Lễ ký kết có sự tham dự của các ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Đại tá Trần Ngọc Anh - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 2 Bộ Tư lệnh 86.

Thông qua chương trình này, hai đơn vị sẽ phối hợp với nhau trong việc theo dõi, nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là các thông tin liên quan đến TP.HCM và quân đội.

Bên cạnh đó, chương trình này cũng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống lên không gian mạng, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII.

Về cơ bản, hai đơn vị sẽ phối hợp ở 4 nội dung: cung cấp thông tin hai chiều; xây dựng lực lượng, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc; hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm trong đấu tranh xử lý thông tin.

Các bên sẽ sơ kết công tác phối hợp để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, thực hiện sau mỗi năm.

K.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email