Ba trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp

  • 19:21 ,13/05/2021
KHPTO - Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ giáo dục và đào tạo, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, có ba trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp.

Trường hợp thứ nhất: học sinh (bao gồm học sinh đã học xong chương trình THPT trong năm 2021; học sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước) được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Những trường hợp này phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đều từ khá trở lên.

Trường hợp thứ hai: học sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Điều kiện để được xét đặc cách đối với các trường hợp này là điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5 điểm trở lên; có xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên ở lớp 12.

Trường hợp thứ ba: học sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao.

Theo Nghị định này, học sinh là vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế thuộc đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9/7. Để bảo đảm an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ giáo dục và đào tạo đã tính đến phương án tổ chức kỳ thi làm nhiều đợt.

N. QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email