Thông tin tòa soạn

 

THÔNG TIN TÒA SOẠN
 

Phụ trách:

      PGS.TS. NGUYỄN THẾ NGHĨA , Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM

 

Trưởng ban Thư ký tòa soạn:

        NGUYỄN LONG HỒ

 

Thư ký tòa soạn

VÕ MINH TÂN - NGUYỄN THANH TÂM

 

Kỹ thuật - mỹ thuật:

HUỲNH THỊ CẨM NHUNG

 

Tòa soạn:

24 ter Cao Bá Nhạ, Q.1, TP.HCM

* ĐT: (028)3920 1359 * Fax: (028)3920 1254

* E-mail: ToaSoan@KhoaHocPhoThong.com.vn

* Website: http://www.khoahocphothong.com.vn

* Phòng Trị sự: (028) 3920 1523

* Quảng cáo: (028) 3920 1246

* Phát hành: (028) 3920 1248

* Công tác bạn đọc: (028) 3920 1258

 

* Chế bản tại Tòa soạn Báo Khoa Học Phổ Thông

* Ghi bản và in tại Công ty Lê Quang Lộc

        * Giấy phép xuất bản số 1348/VHTT-BC ngày 7/4/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email