90% lao động nông thôn qua đào tạo được giải quyết việc làm

  • 08:52 ,29/10/2019
KHPTO - Nhờ gắn mục tiêu đào tạo nghề với giải quyết việc làm, gần 90% lao động nông thôn của TP.HCM sau đào tạo được giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

TP.HCM đề ra mục tiêu đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm, người lao động có thu nhập đủ sống và tích lũy; đào tạo nghề phải gắn với các dự án liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp, dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đào tạo nghề cho nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn và sản xuất theo phương thức nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, gắn đào tạo nghề với hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho lao động ngoại thành.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP.HCM tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, thu hút các cơ sở đủ năng lực thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu, khả năng của người lao động và yêu cầu của doanh nghiệp.

Xây dựng giáo trình, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tài liệu đào tạo các nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bổ sung thông tin về thị trường, quản lý kinh tế, hợp tác xã, chuỗi sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm từng vùng miền vào tài liệu biên soạn.

Với nhiều biện pháp được triển khai, giúp chất lượng đào tạo được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và của thị trường lao động, giúp thành phố thực hiện được mục tiêu đào tạo nghề gắn với giải quyết được việc làm, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2018, kết quả đào tạo nghề chương trình 1956 (thay bằng chương trình 971), TP.HCM giải quyết việc làm cho 23.559 người, đạt 87%, trong đó, 1.000 lao động được tuyển dụng làm việc cho khối doanh nghiệp, 8.389 lao động có việc làm mới và tự tạo việc làm, 11.718 lao động làm công việc hiện tại.

Nhiều học viên sau khi học nghề đã đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, tại Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè… nhiều mô hình đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm, chẳng hạn như mô hình lan, mô hình nuôi tôm chân trắng, mô hình chuyển đổi bò sữa sang bò thịt, mô hình hoa cảnh…

Chị Lê Thị Tuyết Mai, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh chia sẻ: “Học qua kỹ thuật hoa kiểng, tôi ứng dụng ngay vào mô hình trồng vạn thọ của gia đình, thực hiện ghép cây, chiết cành, sử dụng kỹ thuật ra hoa, nhờ đó, sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm tăng lên. Trước đây, gia đình thu nhập chỉ có vài chục triệu, nay đã tăng lên 100 - 200 triệu đồng nhờ ứng dụng kỹ thuật cao vào trồng, chăm sóc”.

TIỂU YẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email