8 chuyên ngành thạc sĩ mới

  • 12:55 ,02/10/2020
KHPTO - Đại học quốc gia Hà Nội vừa ban hành quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành quản trị an ninh phi truyền thống, với 8 chuyên ngành lần đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình đào tạo này áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020.

Theo đó, thạc sĩ về quản trị an ninh phi truyền thống đào tạo 8 chuyên ngành về từng lĩnh vực an ninh gồm: chính sách và chiến lược an ninh phi truyền thống; an ninh và phát triển bền vững địa phương; an ninh kinh tế và an ninh tài chính; an ninh doanh nghiệp; rủi ro thị trường và điều tra thương mại; an ninh thông tin và an ninh mạng; an ninh con người và an ninh môi trường; an ninh hàng không.

Học viên có khả năng tham gia hoạch định và thực thi các chiến lược và kế hoạch hành động để quản trị an ninh phi truyền thống góp phần phát triển bền vững quốc gia, cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp.

Đây là chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về quản trị an ninh phi truyền thống phù hợp với nhu cầu xã hội, đất nước với định hướng và chiến lược đổi mới và phát triển của Đại học quốc gia Hà Nội.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email