30 tháng Tư năm 1975: Nâng Việt Nam lên vị thế tầm cao trên trường quốc tế

  • 00:53 ,30/04/2005

Sống lại với những ngày 30 tháng Tư của 30 năm trước, chúng ta càng hiểu rõ hơn thắng lợi 30 tháng Tư lịch sử là thể hiện rõ nét một bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam - Một chiến thắng vang dội đã đưa VN lên vị thế tầm cao trên trường quốc tế. Về mặt ngoại giao, chiến thắng lịch sử 30 tháng Tư có ý nghĩa như thế nào?

dhhdhhdhTrước hết, đối với Đảng ta, coi ngoại giao là một mặt trận. Nó gắn với chiến trường, nó phục vụ chiến trường và nó bổ sung cho chiến trường. Tư tưởng này không riêng ở 1975 mà xuyên suốt cả cuộc kháng chiến, cả cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.

Thể hiện sinh động nhất là năm 1968, cụ thể hóa mặt trận ngoại giao trong  chiến lược đánh - đàm. Chúng ta đã đàm hơn 5 năm, gắn liền với cái đánh. Trong cái đàm đó thể hiện đấu tranh ngoại giao: Trước hết ta đòi chấm dứt ném bom miền Bắc; Thứ hai - phải đảm bảo tính hợp pháp của Chính phủ cách mạng Lâm thời Nam Việt Nam; Thứ ba, bảo đảm sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam được liên tục; Thứ tư - cuối cùng, buộc Mỹ rút quân; Và kết thúc là phục vụ cho Tổng tấn công và nổi dậy, thực hiện chỉ đạo của Bác, thông qua lời chúc Tết năm 1969: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Ngoại giao trong đàm phán phải thực hiện những cái điều như thế và đã thành công. Điều đó nói lên vấn đề gì? Nói lên là tính chất của cuộc kháng chiến của Việt Nam là cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện, cuộc kháng chiến đầy chính nghĩa và đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng. Những bước đi về ngoại giao trong 1975 cơ bản là như thế. Và chúng ta đã thành công.

Đại hội IV của Đảng ta đã khẳng định chiến thắng này đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc, đó là đánh giá tổng quát rất cơ bản về ý nghĩa quốc tế của chiến thắng đại thắng mùa Xuân 1975.

Ý nghĩa thứ hai, việc đó chứng minh vì sao nhân dân yêu hòa bình thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến của ta. Và khi thắng lợi rồi thì thế giới rất đỗi vui mừng. Về ý nghĩ sâu xa và cơ bản của cuộc kháng chiến như trên đã nói. Vấn đề này bắt nguồn từ các yếu tố:

- Bắt nguồn từ sự nghiệp chính nghĩa của ta nói chung về cuộc chiến đấu chống Mỹ, chiến đấu giải phóng đất nước, thống nhất đất nước nói riêng. Từ cái quyết tâm đứng lên của cả dân tộc.

- Bắt nguồn từ sự chỉ đạo đúng, sáng tạo của Đảng.

- Và từ một điểm rất cơ bản là từ tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh. Có thể nói thêm, dưới ánh sáng tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề quốc tế thì có thể khái quát là đánh giá dự báo đúng tình hình, nắm vững thời cơ, tổ chức lực lượng, nhận rõ bạn thù, tranh thủ đồng minh, cô lập kẻ thù. nói một cách khái quát là phải có nội lực mạnh gắn liền với đoàn kết quốc tế.

- Cuộc thắng lợi của VN cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống thực dân mà sự cổ vũ này mang lại thắng lợi lớn cho các phong trào như phong trào đòi độc lập dân tộc trước đây ở các nước thuộc địa Pháp, Anh và sau này là các nước thuộc địa của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

- Quốc tế, qua cuộc kháng chiến có một điều thấy rõ là kháng chiến Việt Nam - con đường đi của Việt Nam đã làm sáng tỏ mọi tâm linh. Thời đại ngày nay là thời đại độc lập gắn liền với CNXH.

Chính chiến thắng 30-4-1975 đã tạo đà cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ở bước đường phát triển của đất nước hôm qua, hôm nay và ngày mai.

*Về vị thế Việt Nam trên trường quốc tế: Đến bây giờ nhìn lại có thể nói rằng thắng lợi của ta có ý nghĩa lịch sử rất lớn lao, là một thắng lợi vĩ đại nhưng cũng phải nói rằng thắng lợi vừa qua cũng như nói chung, thắng lợi nào mà không có khó khăn, thậm chí có những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua được. Kháng chiến của Việt Nam cũng thế.

Sau thắng lợi 1975, cùng với sự vui mừng của thế giới, sự hoan hỉ của thế giới thì bọn xấu - lực lượng thù địch trong và ngoài nước vẫn không để ta yên. Liên quan đến đối ngoại, chúng chống phá cái gì? Đó là tiến hành bao vây cấm vận Việt Nam, tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, tạo ra hình ảnh CNCS Việt Nam nói chung là độc đoán, man rợ. Chúng tìm cách cô lập Việt Nam với thế giới. Chưa hết, chúng còn tìm cách sử dụng bọn Pônpốt ở Tây Nam để đánh ta, đồng thời, tấn công xâm lược VN ở toàn tuyến biên giới phía Bắc những năm sau 1975. Một loạt những hành động như thế và trong nước, chúng tìm cách xúi giục, gây một phong trào di tản, gây tiếng vang để làm xã hội không yên, để làm cho nhân dân bất an. Trước tình hình đó, Đảng ta đã bình tĩnh chủ động giải quyết, trước hết ta tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực thực hiện thông tin đối ngoại, cử đoàn của ta ra nước ngoài, và mời quốc tế vào Việt Nam. Để làm gì? Để làm rõ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam và cho thế giới biết rằng sự quyết tâm của nhân dân Việt Nam và khả năng của nhân dân Việt Nam đủ sức xây dựng lại cuộc sống mới.

Thực hành ngay những phương châm đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, cùng hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; Thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong sáng với Campuchia, ta thực hiện rút quân khỏi Campuchia năm 1989 đã tạo ra một không khí thông thoáng trong quan hệ giữa ta với quốc tế nói chung và với khu vực nói riêng; Tạo mối quan hệ mới với các nước trong khu vực láng giềng, từ đó ta đã bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, với Mỹ, với khu vực và với tổ chức Đông Nam Á. Đặc biệt trong chính sách sau kháng chiến là vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn có một vị trí rất quan trọng: hơn 2 triệu kiều bào hướng về Tổ Quốc và ngày nay, chính sách đó đang ngày càng sáng tỏ và đậm nét.

Từ những bước đi và cách làm như trên, ngày nay ta đã có được quan hệ mở rộng trên 170 nước, so với lúc mới giải phóng tăng lên gấp 3 lần. Ngày nay ta đã là thành viên trong nhiều tổ chức quốc tế, quan hệ thương mại, KHKT, đã được lập lại bình thường trong tất cả các châu lục. Vị thế quốc tế của ta ngày nay đã được nâng cao rõ rệt, trở thành một trong ba thắng lợi cơ bản của ta - đó là thắng lợi về vấn đề tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao vị trí quốc tế.

Kết luận có thể tóm tắt một câu: Tất cả những kết quả tốt đẹp đó đều bắt nguồn từ sự chỉ đạo của Đảng ta mà điểm son nổi bật nhất là sự nghiệp đổi mới được bắt đầu từ năm 1986.

*Về Trí tuệ Việt Nam: Việc đầu tiên cần khẳng định, nếu không có tư duy mới thì không thể nào có thắng lợi mới. Chúng ta đã có tư duy mới - tất nhiên vấn đề này phải được tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh đó, đặt đề cao xây dựng con người, vì trong nội lực của chúng ta, con người là yếu tố chính: con người đó phải là con người yêu Tổ quốc, có lý tưởng; một con người không cam chịu vì sự đứng lại, tụt hậu mà phải vươn lên chiếm lĩnh tầm cao KHKT; một con người phải biết tủi nhục khi để đất nước lạc hậu; và cuối cùng phải là một con người phấn đấu không mệt mỏi cho một đất nước Việt Nam XHCN - một xã hội giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

*  * *

 Ba mươi năm trôi qua, sống lại với không khí của ngày chiến thắng 30-4 lịch sử này, nhớ đến cội nguồn, tôi muốn nói đến một nỗi nhớ trân trọng nhất - trước hết, nhớ về Bác Hồ - Một tinh hoa của dân tộc, Người chỉ đường dẫn lối của cách mạng Việt Nam, Người đã khao khát trông đợi từng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng Người đã không còn sống để được trở về thăm đồng bào miền Nam, thăm Bến cảng Sài Gòn xưa - nơi Người đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước. Tôi đã được 3 lần gặp Bác. Giờ đây tôi vẫn nhớ, tôi là người cuối cùng được Bác ký Quyết định làm đại sứ - vào tháng 5-1969, 4 tháng trước khi Bác mất… Ngày thắng lợi, tôi lại nhớ đến người đã hy sinh, trong đó có đồng đội. Xương máu họ đã tạo nên sự ổn định và phát triển đất nước ngày nay.

 Thắng lợi này là thắng lợi của toàn dân, không riêng của ai; Chúng ta cũng không quên thắng lợi của ta có sự góp phần to lớn của quốc tế - thế giới đã có những người hy sinh vì Việt Nam. Thế hệ sau này được sinh ra trong hòa bình và phát triển của đất nước, tiền đồ xán lạn có được phải được bảo vệ, gìn giữ bởi hành động có lý tưởng, bởi những con người có tài phải có đức. Cách mạng là đổi mới, là đi lên, vậy thì chúng ta không được bao giờ dừng lại.

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email