3 trình duyệt web mới

  • 07:45 ,08/08/2018
KHPTO - Giới thiệu với bạn đọc LBVMVT ba trình duyệt web an toàn, có chức năng Fake IP, phiên bản tiếng Việt, sử dụng trên Windows Vista/7/8/10:

- Ultra browser: Sử dụng nhân IE, tăng cường tính năng Fake IP, hỗ trợ tăng tốc download, truy cập được hầu hết các trang web, vượt qua cả Cốc Cốc, đã kiểm tra khả năng Fake IP với www.checkip.com. Tải về từ http://ultrabrowsers.blogspot.com.

- Operaget browser: Sử dụng nhân của Opera, có lược bỏ bớt những file không cần thiết so với bản gốc, bật sẵn tính năng VPN và Opera turbo trên Opera, thêm tính năng dịch trang web như Google Chrome, tính năng Fake IP tốt, đã kiểm tra với www.checkip.com. Tải về từ http://operagets.blogspot.com.

- Crome Internet browser: Phiên bản này rút gọn rất nhiều so với bản gốc, dung lượng sau khi cài đặt không quá 152 MB, tải trang và cập nhật thường xuyên trên http://cromebrowser.blogspot.com.
L.T.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email